Ministerul Educației

MINISTERUL EDUCATIEI

~ CENTRUL NATIONAL DE POLITICI ȘI EVALUARE ÎN EDUCAȚIE ~


APEL PENTRU SELECTIA CADRELOR DIDACTICE
în grupul țintă al proiectului „Standardizare și evaluare unitară pentru sistemul de educație preuniversitar – STANDEV”,
Cod SMIS 2014+ : 154514