Ministerul Educației

MINISTERUL EDUCATIEI

~ CENTRUL NATIONAL DE POLITICI ȘI EVALUARE ÎN EDUCAȚIE ~


APEL PENTRU SELECTIA CADRELOR DIDACTICE
în vederea constituirii grupurilor de lucru pentru evaluările, examenele şi concursurile naţionale
din anul şcolar 2021-2022