Ministerul Educației

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

~ CENTRUL NATIONAL DE EVALUARE SI EXAMINARE ~


APEL PENTRU SELECTIA CADRELOR DIDACTICE
în grupurile de lucru pentru evaluările, examenele şi concursurile naţionale
din anul şcolar 2019-2020