Ministerul Educației

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

~ CENTRUL NATIONAL DE EVALUARE SI EXAMINARE ~


APEL PENTRU SELECTIA CADRELOR DIDACTICE
in grupurile de lucru constituite in vederea desfasurarii evaluarii proiectelor de manuale scolare
pentru nivelurile de invatamant primar si gimnazial in anul școlar 2018 - 2019